Officiellt besked från regeringen: Mälardalens högskola blir universitet

Nyhet · 9 december 2021

Innehåll från https://www.mdh.se/artiklar/2021/december/officiellt-besked-fran-regeringen-malardalens-hogskola-blir-universitet

Nu är det officiellt. Idag beslutade regeringen att Mälardalens högskola (MDH) blir Mälardalens universitet från och med 1 januari. På MDH möts beskedet av stor glädje.
– Jag är oerhört glad och stolt! Det är ett år sedan vi fick beskedet att regeringen hade för avsikt att göra MDH till universitet. Under året som gått har vi förberett oss för detta besked och nu är vi redo att förvalta det fina förtroende som regeringen visar oss, säger Paul Pettersson, rektor.

I december 2020 lade den dåvarande koalitionsregeringen, bestående av Socialdemokraterna och Miljöpartiet, fram förslaget att göra MDH till universitet som en del av forsknings- och innovationspropositionen. Förslaget hade stöd av samarbetspartierna Liberalerna och Centerpartiet. Regeringen framhöll att det är en kraftfull strategisk satsning för att öka regionens handlingskraft, men även för Sverige som land. De lyfte att Mälardalens högskola redan har en stark grund att stå på, med flest antal doktorander och en hög andel extern forskningsfinansiering.

– Ett nytt universitet i Mälardalen är en viktig framtidssatsning som stärker den högre utbildningen och forskningen i Sverige i en tillväxtregion med många invånare. Det är roligt att få besöka lärosätet samma dag som regeringen fattat beslut om att det ska få universitetsstatus, säger utbildningsminister Anna Ekström.

För att finansiera den utökade satsningen på forskning för Mälardalens universitet 132 miljoner kronor i ökat anslag för forskning och forskarutbildning.

– Beskedet betyder så mycket för Mälardalen – och för Sverige. Den redan idag starka forskningen kommer kunna växa och bidra till mer samhällsnytta. Sedan innebär universitetsstatusen också att vi ökar vår attraktivitet både när det gäller att rekrytera medarbetare och studenter, säger MDH:s styrelseordförande Pär Eriksson.

– Vi blir universitet för det vi åstadkommit under våra 44 första år som lärosäte. Vi har vuxit och är idag Sveriges största högskola, med flest studenter och flest forskarstuderande. Vår forskning har utvecklats starkt och är idag internationellt framstående inom exempelvis inbyggda system (datavetenskap) och framtidens energi. Det är resultatet av många medarbetares storartade prestationer. Jag hoppas att det är många MDH:are, och tidigare MDH:are, som idag känner sig lika stolta som jag, säger Paul Pettersson, rektor.

Paul Pettersson hoppas även att lärosätets samverkansparter känner stolthet.
– Utan den fina samverkanskulturen som finns runt MDH och stödet från våra strategiska partners hade vi inte kommit dit vi är idag. Nu får vi förutsättningar att åstadkomma än mer tillsammans och bidra starkare till en hållbar framtid, tillägger han.

Läs hela nyheten på https://www.mdh.se/artiklar/2021/december/officiellt-besked-fran-regeringen-malardalens-hogskola-blir-universitet