Väkommen till Mälardalen Industrial Technology Center – MITC

MITC har idag nått dit vi vill med forskare och lärare som jobbar med industrin i kurser och projekt fysiskt på plats. MITC känns som ett livsverk, ett storverk som lever tack vare ett enastående engagemang där vi varje dag ser hur det skapas resultat. Det är en ständig utveckling där det ofta känns att vi ligger steget före – inte för att vi är smartare än andra utan för att vi är gemensamt drivande i en byggande miljö. Här finns en otrolig kraft som vi kanske är dåliga på att berätta om; trivs vi för bra i vår sfär av företag, akademi, examensarbetare, projektledare och uppdragsgivare?

MITC bygger på samverkan mellan industri, akademi och samhälle. Resultat skapas där olika kompetenser, förmågor och teknik möts och MITC har sedan 2011 genererat resultat genom att bygga behovsstyrda samarbeten för SME-utveckling, utbildning, forskning och tekniska projekt tillsammans med våra industripartner.

MITC är en inkluderande miljö där människor och teknik möts för att utforska och implementera nya kunskaper, processer och innovationer. Vi har förmågan att skapa projektgrupper med kompetens från industri, akademi och institut som ger lärande och resultat för alla medverkande parter.

MITC drivs av industrin i Mälardalen och Mälardalens universitet med huvudsäte i Eskilstuna. Här finns vårt Tech Center, en investering i en fysisk plats för framtidens kompetens, teknik, innovation och utveckling.