Produktion 2030 rapport: Artificiell Intelligens inom tillverkningsindustrin

Nyhet · 8 februari 2021

https://produktion2030.se/ny-rapport-artificiell-intelligens-inom-tillv…

Rapporten bygger på en analys av projekt finansierade av Produktion2030 samt på intervjuer och litteraturstudier som sätter resultaten i ett internationellt sammanhang. Att AI kommer att få avgörande betydelse för tillverkningsindustrins utveckling är helt klart, men har AI-vågen runt år 2000 tillräckligt starkt genomslag för att skapa bestående förändringar?

Studien är utförd av Mälardalens Högskola på uppdrag av Produktion2030

Läs online

Ladda ner PDF