Beräkna & Redovisa CO2-Belastning

Syfte

Ett företag skall på egen hand kunna beräkna och redovisa CO2-belastningen för en specifik komponent på ett enkelt och tillförlitligt sätt.

5 företag är med och utvecklar metodiken.

20 företag skall sedan testa metodiken

Vi söker tillverkande SME företag som vill vara med och verifiera att metodiken fungerar för dem.

I första hand

  • Materialframställare
  • Montering

Klimatdatablad för företag och komponent_21okt

Metod

Projektets experter vägleder och stöttar företagen i olika moment.

  • Kartläggning av energi-, material- och produktflödet vid den aktuella fabriken
  • All data sammanställs och används i en beräkningsmall
  • Ett medelvärde, t ex kg CO2 per kg komponent, beräknas för samtligarelevanta delprocesser
  • Resultatet sammanställs i ett komponentspecifikt Klimatdatablad

Låter detta som något för dig?

Skicka en intresseanmälan till Svante Sundqvist

 

Den gröna omställningen i leverantörsledet accelererar, mycket med fokus på CO2-reduktion för att uppnå målet att rädda planeten. Detta är något som Fordonskomponentgruppen, FKG, tillsammans med RISE Research Institutes of SwedenAFRYEDAG GroupGreengoatMITC – Mälardalen Industrial Technology Center och SuPr – Nationell nod för hållbar produktion vill göra till en svensk USP

Konkurrenskraftig Hållbarhet för SME:s

Läs vidare