Digilean

Är du redo att komma igång med digitaliseringsarbetet? Men vet inte var du ska börja?
Vill du veta vad andra gör och samtidigt få expertstöd för att komma igång med det praktiska arbetet?
Då har vi programmet för dig!

I Digilean-programmet börjar vi från grunden, i Lean-arbetet, och visar på hur ett systematiskt arbete med förbättringar lägger ett fundament för att fortsätta utvecklingen av företaget med hjälp av den digitala tekniken.

Programmet kombinerar ökad förnyelseförmåga (Lean) med behovet av att strategiskt jobba med digitalisering av verksamheten. Medverkande företag får även möjlighet att testa sina kunskaper i ett digitaliseringsprojekt från idé till kravspecifikation. Programmet drivs i nätverk med individuell coachning mellan de gemensamma nätverksträffarna.
Det är ett beprövat sätt att hämta hem ny kunskap, testa nya verktyg och stärka företagets konkurrenskraft.

Målgrupp : Små och medelstora industriföretag (typiskt 10-50 anställda, upp till 250 anställda).
Deltagare : 2-4 personer per företag som representerar VD/motsvarande, person/er med mandat att driva förändring samt arbetstagarperspektiv. 4-8 företag/nätverk.
Omfattning : Fem inledande nätverksträffar, coachning 25-30 timmar per företag samt 2-3 avslutande nätverksträffar.
Var : Eskilstuna samt hos medverkande företag (från Sörmland och Västmanland).
Anmälan : Intresseanmälan görs till anna.bird@mdh.se.
Generell information : Anna Bird · MDH/MITC · 0736-62 06 54 · anna.bird@mdh.se
Information om innehållet : Niklas Olsson · MITC · 070-323 22 10 · niklas.olsson@mitc.se
Birgitta Öjmertz · Rise IVF/Produktionslyftet · 070-780 61 52 · birgitta.ojmertz@ri.se