DigiMain

Utan underhåll stannar verksamheten. Planerat och kontrollerat underhåll reducerar driftstoppen, ökar kvalitén samt förlänger livslängden på maskinparken. Med standardiserade underhållsprocesser optimeras underhållskostnader och säkrar den planerade produktionen.

DigiMain är ett program för SME-företag byggt runt fem digitala seminarier, med förberedande uppgifter och frågeställningar till deltagarna samt hemuppgifter baserade på de nya kunskaperna efter seminariet.

Introduktion till underhållsteknik

 • KPI:er, avhjälpande och förebyggande underhåll.
 • Underhållsbegrepp.
 • Olika typer av underhåll.
 • Olika typer av underhållskoncept och verktyg.
 • Komponent- och maskinklass.
 • Grundläggande underhållsekonomi.
 • Grundläggande tillförlitlighet.

Förutbestämt underhåll

 • KPI:er, förutbestämt underhåll.
 • Upplägg och strategier för förutbestämt underhåll.
 • Implementering av förutbestämt underhåll i praktiken.
 • Genomföra enklare beräkningar.

Avhjälpande underhåll

 • KPI:er, avhjälpande underhåll.
 • Upplägg och strategier för avhjälpande underhåll.
 • Implementering av avhjälpande underhåll i praktiken.
 • Rotorsaksidentifiering.
 • Genomföra enklare beräkningar.

Tillståndsbaserat underhåll

 • KPI:er, tillståndbaserat underhåll.
 • Upplägg och strategier för tillståndbaserat underhåll.
 • Implementering av tillståndbaserat underhåll i praktiken.
 • Genomföra enklare beräkningar.

Smart underhåll

 • Uppkopplad fabrik.
 • Industri 4.0
 • Cyber Physical System
 • Digital twin
 • Sensorer