Ex-jobb

MITC hjälper ert företag sammanställa projektuppgifter som kan utföras av studenter i form av ett examensarbete.

Målgrupp
Erbjudandet riktar sig till tekniker, verksamhetsledare, chef eller liknande som har ett problem med behov av en resurs med färsk kunskap, och tid att genomföra en djupdykning inom området.

Genomförande
MITC erbjuder stöd i formulering av examensarbetet så att det hjälper er problemställning och uppfyller studenternas krav på examination. Stödet finns tillgängligt vid uppstart samt under projektets gång.

Resultat
Som företag får ni ofta en lösning på ert praktiska problem och fördjupad kunskap i bakomliggande teori. Erbjudandet innebär även personlig kontakt med studenter för eventuell framtida anställning och stärkt kunskapsutbyte med Mälardalens universitet.

Kontakt
mitc@malardalensingenjorer.se