KARAKURI IOT

  • Möjliggör effektivisering i er verksamhet med hjälp av digitalisering.
  • Säkra informationsflödet och använd den på rätt ställe i rätt tid.
  • Här använder vi IoT, Internet of Things som verktyg

Programmet Karakuri IoT är baserat på ett japanskt förbättringskoncept som uppmuntrar era medarbetare att enkelt bygga och implementera internetuppkopplade lösningar i er verksamhet. Metodiken möjliggör så att alla medarbetare kan vara med och bidra med tankar och idéer. Det krävs ingen förkunskap kring programmering utan bara ert kreativa tänk och engagemang.

Vi arbetar med fyra steg för att utveckla er verksamhet mha Karakuri IoT:

  1. Upptäcka möjligheter
  2. Hitta konceptuella lösningar
  3.  Arbeta med ”Proof of Concept”
  4. Test i verksamheten

Vi har genomfört ovanstående workshoppar ett flertal gånger hos stora och små företag och vår metodik är
mycket uppskattad.

Upplägget är 3 workshops á 2 timmar med involverad personal, gärna från olika delar av organisationen.