Kompetensutveckling inom smart produktion

I projektet Premium erbjuds skräddarsydda kurser för morgondagens industri.
MDH vill ge förutsättningar att driva hållbar och smart produktion i Sverige och har tagit fram ett skräddarsytt fortbildningsprogram.

Att kunna anpassa verksamheten till nya krav, ha korta ledtider och att nya produkter når marknaden snabbt är avgörande idag och för att klara detta krävs det helt ny kompetens samt att företagen arbetar strategiskt med kompetensförsörjning.

Inom Premium, Professional Education for Manufacturing Innovation, utvecklar MDH tillsammans med Jönköping tekniska högskola (JTH) och mer än 20 partnerföretag, totalt 21 stycken 5-poängskurser. Alla kurserna syftar till att ge industrin förutsättningar och kunskaper att driva en hållbar och smart produktion i Sverige.

Alla kurser som ges inom Premium är utvecklade tillsammans med industrin. Minst fem företag har bidragit i utvecklingen av varje kurs. På så sätt säkrar vi att kurserna svarar upp mot de kunskapsbehov som finns i tillverkningsindustrin idag.

Projektet välkomnar fler företag, antingen som partners eller att ta del av kurserna.

Innovation och produktrealisering

Forskningsinriktningen innovation och produktrealiserings (IPR) fokus ligger på framtida utveckling och förnyelse inom organisationer.

Forskarna jobbar bland annat med att förbättra produktionssystemen inom industrin, skapa förståelse för hur kommunikation tas emot och utvecklar metoder för förändringsprocesser och framtida affärsmodeller.

Till forskningsinriktningen innovation och produktrealisering

KK-stiftelsen

Premium-projektet samfinansieras av KK-stiftelsen inom ramen för programmen Expertkompetens.

Till KK-stiftelsen

Samarbetspartners i Premium

ABB, Alfa Laval, AnVa, ASSA ABLOY, Astra Zeneca, Bombardier, ESBE, Eskilstuna Fabriksförening, Fagerhult, GKN Driveline, Husqvarna Group, Industriföreningen Västra Mälardalen, Kablageproduktion, Kongsberg Automotive, Leax, Meritor, MITC, Qtech Group, Saab, Scania, Seco Tools, SKF, Stoeryd AB, Teknikföretagen, Träcentrum, Volvo CE, Volvo GTO

För mer information

Premium på mdh.se

Seminarieserien Industry 4.0

Läs vidare

Smart produktion

Läs vidare

MOOC – AI och Machine Learning

Läs vidare

MOOC – Introduktion till Industri 4.0

Läs vidare