LEAN 4.0

Förstår ni vad de nya teknologierna är och kan göra för ert företag?

Ökad kunskap om industri 4.0 teknologier förbättrar kommunikationen i företag och lägger grunden till bättre samarbeten och affärslösningar mellan kund och leverantör. Syftet med programmet LEAN4.0 är att stärka era kompetenser på området och identifiera problem som går att lösa med de nya teknologierna.

Du får dessutom möjlighet att tillämpa några enkla teknologier i din egen verksamhet!
LEAN4.0 är ett program för SME-företag byggt runt tio seminarier, med förberedande uppgifter och frågeställningar till deltagarna, samt enkla hemuppgifter efter seminariet.

Ett SME-företag är ett företag som sysselsätter färre än 250 personer, och  antingen har en årsomsättning som inte överstiger 50 miljoner euro ELLER en årlig balansomslutning som inte överstiger 43 miljoner euro

Lean 4.0

  • Kollaborativa robotar i produktion
  • Simulering av produktionsprocesser
  • AI i produktionen
  • Tillämpning av VR och AR i produktionen
  • 3D-printing i praktiken
  • Digitala produktionsteknologier
  • Smart produktion

Digital Lean produktion

  •  Digitala Lean tavlor, Smart Andon, Smart Kanban och Lean Automation

Traditionell Lean produktion

  • Lean produktion och värdeflödesanalys

Anmäl dig redan idag

Start den 8:e okt följt av tillfällen 15:e, 22:a, 29:e okt, 5:e, 12:e, 19:e, 26:e nov, 3:e, 10:e dec
Tiden för alla seminarier är fredagar kl. 13.00-15.00

Klicka här för anmälan

LEAN4.0 körs helt digitalt via Zoom

För mer info, kontakta:
San Giliyana | 073-622 16 61 | san.giliyana@mitc.se