MOOC – AI och Machine Learning

MDH erbjuder MOOC:ar (Massive Open Online Courses) med koppling till AI och Machine Learning. Kurserna passar både för yrkesverksamma och studenter som önskar fördjupa sig i området.

MOOC (Massive Open Online Courses)

MOOC:ar (Massive Open Online Courses) är kurser som är öppna för alla, oavsett bakgrund eller yrkeskategori. De kräver inga förkunskaper och du kan starta och genomföra dem när du vill. Kurserna ges online via nätet och är helt kostnadsfria. Kursspråket är ofta engelska.

Du kan inte räkna in en MOOC i din examen eller få högskolepoäng för den. Syftet med MOOC i Sverige är att ge större möjligheter för fler personer i hela landet att studera vidare eller att byta karriär under livets gång.

Vi erbjuder två MOOC:ar som du kan genomföra när du vill utan någon föranmälan. Våra MOOC:ar ger inga högskolepoäng.

AI Class

MOOC:en AI Class ger ökade insikter inom Artificiell Intelligens (AI), Machine Learning och Deep Learning. Målet är att ge kunskap om hur tekniker inom dessa områden används för att effektivisera hanteringen av stora datamängder. MOOC:ens moduler har utvecklats av forskare vid Mälardalens högskola och RISE SICS Västerås i samarbete med BillerudKorsnäs och PulpEye. AI Class är på engelska.

AI Class

Vi uppskattar att medelstudenten behöver lägga ner 20-30 timmars studier för att genomföra AI Class.

Basic Knowledge on Machine Learning

MOOC:en Basic Knowledge on Machine Learning ger dig en introduktion till Artificiell Intelligens (AI) och Machine Learning. Utöver det får du grundkunskaper inom Big Data, matematik, sannolikhetslära och statistik samt programmeringsspråket Python. Basic Knowledge on Machine Learning är på engelska.

MOOCen kan också ge behörighet till dessa tre nätbaserade högskolekurser på MDH:

Om du får godkänt resultat på det avslutande provet i Basic Knowledge on Machine Learning kan du söka till ovanstående MDH-kurser utan att behöva visa några andra behörighetsgrundade meriter eller betyg utöver certifikatet från vår MOOC.

Observera att du inte är garanterad någon plats i dessa högskolekurser eftersom antalet platser är begränsat. Att ha klarat MOOC:en ger dig inte behörighet till några andra högskolekurser.

MOOC:en Basic Knowledge on Machine Learning

Vi uppskattar att medelstudenten behöver lägga ner 50-60 timmars studier för att genomföra Basic Knowledge on Machine Learning.

Smart produktion

Läs vidare

Seminarieserien Industry 4.0

Läs vidare

Kompetensutveckling inom smart produktion

Läs vidare