MITC Teknolog

MITC hjälper ert företag sammanställa uppgifter som kan utföras av studenter från senare årskurser i form av skarpa projekt.

Målgrupp
Erbjudandet riktar sig till tekniker, verksamhetsutvecklare, chefer eller liknande som har ett specifikt problem med behov av en resurs med färsk kunskap, och tid att genomföra en djupdykning inom området.

Genomförande
MITC erbjuder stöd i formuleringen av uppdraget och matchar ert behov med en MITC Teknolog som har passande kompetens för projektet. Stödet finns tillgängligt under uppstart samt under projektets gång.

Resultat
Som företag får ni ofta en lösning på ert praktiska problem och tillgång till en juniorkonsult, i form av en MITC Teknolog, som kan leverera resultat utan krav på akademisk relevans. Erbjudandet innebär även personlig kontakt med studenter för eventuell framtida anställning och stärkt kunskapsutbyte med Mälardalens Universitet.