Project Inline Quality / Robotics

Inline Quality omfattar både mätteknik (nära produktionsprocessen) och användning av smarta sensorer (bildigenkänning, laser, kraft med mer) som möjliggör kvalitetssäkring av produkter. Robotikdelen omfattar både industriell och kollaborativ robotik där nya möjligheter utforskas med bland annat smarta sensorer.