Seminarieserien Industry 4.0

Välkommen till online-seminarieserien Industry 4.0.

Industry 4.0 eller fjärde industriella revolutionen är en samlande term för en rad teknologier och koncept inom automation, processindustriell it och tillverkningsteknologier.

I denna seminarieserie får vi en orientering i industri 4.0:s beståndsdelar. Alla delar är helt digitala och är på engelska. Du kan anmäla dig till alla tillfällen på en gång, eller ett specifikt seminarie. Du kan även ta del av videopresentationer från tidigare seminarier.

Du hittar det aktuella schemat här

Premium

Seminarieserien ligger inom ramen för projektet Premium. I projektet Premium erbjuder MDH skräddarsydda kurser för morgondagens industri. MDH vill ge förutsättningar att driva hållbar och smart produktion i Sverige och har tagit fram ett skräddarsytt fortbildningsprogram.

Kompetensutveckling inom smart produktion

Läs vidare

Smart produktion

Läs vidare

MOOC – AI och Machine Learning

Läs vidare