Simulation / Digital Twin

Simulering omfattar både visualisering av produktionsprocesser men även simulering av flöden. Digital tvilling kan ses som ett slutmål vad gäller Industri 4.0 där data som skapas under tillverkningsprocessen samlas, hanteras, visualiseras och används som input för realtidssimulering.

Erik Andersen

erik.andersen@mitc.se