Smart produktion

I projektet Premium erbjuder MDH skräddarsydda kurser för morgondagens industri. MDH vill ge förutsättningar att driva hållbar och smart produktion i Sverige och har tagit fram ett skräddarsytt fortbildningsprogram.

MDH erbjuder poänggivande kurser för dig som arbetar inom industrisektorn och har fokus på smart produktion. Genom samarbete med industri och näringsliv är innehållet i kurserna direkt överföringsbart till din verksamhet.

Här hittar du kurser som ges under vårterminen 2021

Om du inte har tidigare högskolestudier eller andra högskolestudier/och eller andra studier än vad som krävs för behörighet, kan du ändå anses vara behörig genom så kallad reell kompetens som t.ex. yrkeserfarenhet.

Kompetensutveckling inom smart produktion

Läs vidare

Seminarieserien Industry 4.0

Läs vidare

MOOC – AI och Machine Learning

Läs vidare