Utvecklingsresor

Utförs inom ramen för projektet TransMission med finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF)

Låt dig inspireras av flera företag som tagit tillvara på den höga förändringstakten i samhället. I våra företagsbesök möter vi företag som på olika sätt tagit tillvara på samhällsförändringar, och vänt dem till sin fördel. I besöken får ni se dessa verksamheter och höra dem själva berätta hur.

Följ med och skapa nya nätverk med ledare och företag på väg in i framtiden, och låt dig inspireras för att skapa din väg framåt. Du kan själv välja om du vill besöka alla företag eller bara de som intresserar dig mest.

Grundagenda

  • En timmes rundvandring och visning av verksamheten
  • En och en halv timmes presentation och diskussion.
  • Mingel och gemensam lunch.