Utvecklingsresor

Utförs inom ramen för projektet TransMission med finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF)

Låt dig inspireras av flera företag som tagit tillvara på den höga förändringstakten i samhället. I våra företagsbesök möter vi företag som på olika sätt tagit tillvara på samhällsförändringar, och vänt dem till sin fördel. I besöken får ni se dessa verksamheter och höra dem själva berätta hur.

Följ med och skapa nya nätverk med ledare och företag på väg in i framtiden, och låt dig inspireras för att skapa din väg framåt. Du kan själv välja om du vill besöka alla företag eller bara de som intresserar dig mest.

Grundagenda

  • En timmes rundvandring och visning av verksamheten
  • En och en halv timmes presentation och diskussion.
  • Mingel och gemensam lunch.

Transmission

Alfred Nobel Science Park, Mälardalens Högskola, MITC och Örebro Universitet har, med stöd av Region Sörmland, Region Örebro, Eskilstuna kommun, Lindesbergs kommun och Eus regionala fond, i TransMissionprojektet, gemensamt tagit sig an de utmaningar teknikskiftet innebär.

Läs vidare