CompCor

Projektägare: Mälardalen Industrial Technology Center
Finansiering: Europeiska socialfonden
Medverkande aktörer: Alfred Nobel Science Park Automation Region
Projekttid: juni 2020 till november 2022
Kontaktperson MITC: Klas Brynte

Projektet CompCor, Competitive Competence in Corona Times, ska stärka kompetensen och ställningen på arbetsmarknaden för 600 män och kvinnor som arbetar inom tillverkande industri, framförallt inom underleverantörer till fordonsindustrin, och bidra till att branschens företag ska gå ur Coronakrisen med tillgodosedda kompetensbehov och med bibehållen och hållbar konkurrenskraft.