DigiMission – samverkan för effektivare SME digitalisering i Mälardalen

Projektägare: Mälardalen Industrial Technology Center
Finansiering: Region Sörmland Region Stockholm Tillväxtverket
Medverkande aktörer: Eskilstuna Fabriksförening Mälardalens Universitet Södertälje Science Park Stiftelsen Svensk Industridesign
Projekttid: januari 2019 till november 2020
Kontaktperson MITC: Anna Bird

Smart Industri i Regionerna 2.0 ÖMS

Mot bakgrund av de omställningar industrin och Sverige står inför, ska projektet mobilisera Mälardalens företag och Östra Mellansveriges aktörer, tydliggöra de företagsstödjande initiativ som erbjuds för att snabba på förändringstakten och erbjuda fler företag i regionen tillgång till systemets utvecklingsmöjligheter. Projektet ska möta företagen där de står, motivera dem att hänga med i teknikutvecklingen, erbjuda rätt utvecklingsinsats efter företagets egen förmåga och samtidigt bygga företagets innovativa kapacitet. Ett flertal beprövade program kommer att erbjudas och för de företag som kommit längst i sin utveckling kommer möjligheten att testa nya produkter och processer erbjudas i labbmiljö. Projektet och aktörernas kompetens kommer under projekttiden att stärkas genom insatser som ökar design och användarperspektiv samt ökar teknikkunskaperna och förståelsen för vad teknikutvecklingen innebär.