European Digital Industry Alliance

Projektägare: Pôle SCS
Medverkande aktörer: Associação TICE.PT BalticNet-PlasmaTec e.V. Basquegame/Gaia Mälardalen Industrial Technology Center Mesap
Projekttid: december 2017 till november 2019
Kontaktperson MITC: Svante Sundquist

DIA, European Digital Industry Alliance, är ett partnerskap av sex europeiska kluster (och mer än 850 företag) som är involverade i smart, digital industri för att främja sektorsövergripande och internationellt samarbete mellan små och medelstora företag och förbättra innovation inom området digital teknik och smart tillverkning. MITC arbetar tillsammans med kluster från Frankrike, Italien, Portugal, Spanien och Tyskland.

DIA sätter samman ICT- och industri-/ tillverkningskluster och stöder företag att fånga marknadsutmaningar och möjligheter som erbjuds av den fjärde industrirevolutionen i takt med modernisering av produktions- och affärsmodeller genom digitalisering och stödja dem för att kommersialisera gemensamma produkter på internationell nivå.