FRIS

Finansiering: Region Sörmland
Medverkande aktörer: ALMI Mälardalen Industrial Technology Center
Projekttid: januari 2018 till juni 2025
Kontaktperson MITC: Niklas Olsson

FRIS - Framtidens Industri i Sörmland

Projektet är ett gemensamt projekt för länets aktörer i syfte att stärka industriföretag i Sörmland. ALMIs och MITCs samlade resurser står alla till länets mindre och medelstora industriföretags förfogande för att stötta dem i deras utveckling. Insatserna styrs av företagets specifika behov. Det kan vara affärs- eller marknadsutveckling likväl som produkt- eller produktionsutveckling. Projektet finansieras av Region Sörmland.