Konkurrenskraftig Hållbarhet för SME:s

Projektägare: FKG
Finansiering: Europeiska Regionala utvecklingsfonden
Medverkande aktörer: AFRY EDAG Greengoat Mälardalen Industrial Technology Center RISE SuPR
Projekttid: januari 2022 till oktober 2023
Kontaktperson MITC: Svante Sundquist

Hållbarhet ska ge svensk fordonsindustri konkurrensfördelar

 Den gröna omställningen i leverantörsledet accelererar, mycket med fokus på CO2-reduktion för att uppnå målet att rädda planeten. Detta är något som Fordonskomponentgruppen, FKG, tillsammans med RISE, AFRY, EDAG, Greengoat, MITC och SuPR vill göra till en svensk USP (Unique Selling Point).

”I Sverige har vi alltid varit duktiga på hållbarhet men inte använt detta som en konkurrensfördel. Nu när världen skriker efter gröna och cirkulära lösningar för framtiden är det rätt läge att utnyttja denna förmåga för att stärka de svenska leverantörernas position”, säger Gabriella Virdarson, projektledare, på leverantörsorganisationen FKG.

Projektets resultat kommer att sammanställas och tillgängliggöras via en digital plattform dit SME-företag och övriga kan vända sig för att få information om klimatdeklarationer och hänvisningar till det nätverk av experter och konsulter som etablerats inom projektet i syfte att kunna stötta företagen i det fortsatta klimatarbetet, exempelvis beträffande utbildning, implementering och tredjepartscertifiering.