KTP Energi Sverige

Projektägare: Högskolan Dalarna
Finansiering: Europeiska Regionala utvecklingsfonden Region Örebro Region Sörmland
Projekttid: juli 2019 till juni 2022

KTP – Knowledge Transfer Partnerships är en samverkansmodell som skapar konkret utveckling med hjälp av ny kunskap. Tillsammans med företag skapar vi utvecklingsprojekt som öppnar för kunskapsväxling mellan näringslivet och akademin, något båda parter har direkt nytta av. Utvecklingsprojektet leds av en nyexaminerad akademiker som arbetar tillsammans med en forskare från akademin. Som stöd i projektet finns även en affärscoach. Genom KTP skapas och implementeras nya innovationer och arbetssätt i företagen.

Samverkan mellan näringsliv och akademi

KTP som samverkansmodell innebär att en nyutexaminerad akademiker på heltid genomför ett strategiskt kvalificerat utvecklingsprojekt hos ett företag i regionen i upp till två år. Det kan handla om produktutveckling, marknadsutveckling, processutveckling eller energieffektivisering.

Under hela tiden medverkar Mälardalens Universitet med en kvalificerad handledare, oftast en forskare samt en coach från näringslivet. Universitetet kan bidra med labbresurser. KTP-projektledaren erhåller marknadsmässig lön och företaget betalar hälften av personalkostnaderna. Resterande del finansieras med projektmedel. Från rekrytering, genom hela projektet till avslut så säkerställs respektive projekt av en processledare från högskolan.

KTP Energi Sverige

KTP Energi Sverige koordineras av Högskolan Dalarna i samverkan med sex andra lärosäten och tre IUC-bolag runt om i Sverige. 30 nyexaminerade akademiker kommer få möjlighet att jobba i projektet som kommer pågå till och med år 2022.