Smart Gjutgods

Projekttid: maj 2017 till april 2019
Kontaktperson MITC: Niklas Olsson

Projektets mål är att lyfta kunskapsnivån hos industriella aktörer för att katalysera tillväxten av innovationsekosystem baserade på digitaliserade metallkomponenter.

Utgångspunkten är de tekniska utvecklingslinjer som möjliggjort att metallkomponenter förses med digitala aspekter, såsom inbäddade sensorer, spårbar identitet och digitala tvillingar.

Aktiviteterna avser också inspirera till liknande innovationsekosystem för andra digitaliserade materialgrupper. Projektet är format ur industribehov, av parter som bidrar praktiskt till kunskapsspridningen.

Målgruppen är aktörer som producerar metallkomponenter eller som utvecklar och tillverkar produkter som bygger på sådana komponenter, med fokus mot fordonsbranschen, samt existerande och potentiella material-, komponent-, tjänste- och kunskapsleverantörer till dessa industrier