Transmission

Projektägare: Mälardalens Universitet
Finansiering: Eskilstuna kommun Europeiska Regionala utvecklingsfonden Region Örebro Region Sörmland Region Västmanland
Medverkande aktörer: Alfred Nobel Science Park Mälardalen Industrial Technology Center Örebro Universitet
Projekttid: augusti 2017 till oktober 2023

Mission to transform automotive industry

TransMission projektets syfte är att stötta leverantörer i fordonsindustrin i det pågående teknikskiftet mot elektrifiering. Projektet har tre inriktningar;

 1. Ge leverantörer förutsättningar att göra teknikskiftet till en möjlighet
 2. Bygga ett kunskapsområde inom eldrivna fordon
 3. Stimulera innovation, nya produkter och tjänster

Strategin är att möta företagen där de står och erbjuda utvecklingsåtgärder som möter deras behov. Vi erbjuder ett paket av åtgärder och aktiviteter. Dessa genomförs av oss själva, det regionala innovationssystemet samt ett nätverk av aktörer och spjutspetskompetenser i Sverige och Europa. Projektet har följande delar:

 • Teknik, spaning och inspiration.
  Rullande seminarier inom elektrifiering, verksamhetsutveckling, automation och digitalisering i syfte att stimulera och inspirera till utveckling.
 • Basprogram för leverantörsutveckling.
  Ett rullande program för att utveckla leverantörer inom det de gör. Fokus är Lean, automation, digitalisering och underhåll. Det finns två kategorier av aktiviteter, instegsaktiviteter och program.
 • Spetsprogram för leverantörsutveckling.
  Ett för några få företag individuellt program för att utveckla dem som leverantörer. Programmet utformas utifrån företagets mål, vision och specifika förutsättningar.
 • Att leda i förändring.
  Ett program som fokuserar på de horisontella kriterierna integration och jämställdhet. Här finns bland annat programmet ”Kvinna i industrin”.
 • Produkt- och tjänsteutveckling.
  Stimulera utveckling av nya produkter, tjänster och affärsmodeller.

Fordonsindustrin är i ett teknikskifte mot eldrivna och autonoma fordon. Stockholm/Mälarregionen är en fordonsregion med mer än 200 leverantörer. En uppskattning är att branschen har mer än 75 000 anställda här. Det innebär att mer än 30% av alla anställda inom svensk fordonsindustri finns här. Fordon och relaterad industri är Sveriges största exportbransch.

Alfred Nobel Science Park, Mälardalens Universitet, MITC och Örebro Universitet har, med stöd av Region Sörmland, Region Örebro, Eskilstuna kommun, Lindesbergs kommun och Eus regionala fond, i TransMissionprojektet, gemensamt tagit sig an de utmaningar teknikskiftet innebär.

2021-08-31

Vilka hållbarhetskrav kommer att ställas på fordonsleverantörer om några år?

Ta del av vår studie

Rapport Förstudie Hållbarhetssystem för en konkurrenskraftig fordonsindustri

2020-09-23

Projektet har pågått i tre år och kommer att pågå fram till och med 30 oktober 2023.

Erfarenheterna visar att det finns stora behov av stöd i företagen. Det behövs för att stärka dem i det de gör, men också för att utveckla sin förändringsförmåga, sin kundbas och sitt erbjudande.

Läs rapporten, Tre år med TransMission här!

Aktuella TransMission aktiviteter

ELEKTROMOBILITET

Läs vidare

Utvecklingsresor

Läs vidare

LEAN 4.0

Läs vidare

Tillväxtmotorn – Kvinna i industrin

Läs vidare

Kvinna i Industrin – Nätverket

Läs vidare

Kvalitetsnätverket

Läs vidare

Underhållsnätverket

Läs vidare