Smart Factory i Omniverse kickar igång!

Nyhet · 30 augusti 2022

Catarina Bojesson MDU, Peng Wu Stellar Capacity, Jenny Emerén Stellar Capacity, Anna Bird MITC . Photo by : Nataliia Yavorska MITC

Den 29 augusti 2022 koordinerade MITC och Stellar Capacity den första workshopen i projektet Smart Factory in Omniverse. Initiativet finansieras av Volvo Preferred Partnership-fonden för att stödja etableringen av både en virtuell och en fysisk smart fabrik. Workshopen samlade deltagare från Volvo CE i Eskilstuna, MDU, MITC och Stellar Capacity och syftet för dagen var att utforska intresset hos Volvo, där behovet är att hitta former för träning och lärande av befintlig personal och samtidigt säkra kontakten med studenter som kan bli framtidens arbetskraft genom den Smarta Fabriken.

Projektledaren Erik Andersen (MITC) gjorde en introduktion om Smart Factory, medan Peng Wu och Jenny Emerén (Stellar Capacity) presenterade den virtuella plattformen Metaverse/Omniverse. Under workshopgruppens diskussioner identifierade deltagarna befintlig kunskap om båda begreppen möjliga inlärningsmetoder. Många viktiga frågor ställdes och många lämnades osvarade tills projektet kommit längre i utvecklingen. Införandet av ny teknik kräver skräddarsydda utbildningar och kunskapsdelning och gruppen var spända inför att starta projektet.

Det har blev tydligt att den smarta fabriken är mer än bara digitalisering. Eftersom den virtuella världen erbjuder möjligheter att säkert testa, lära nytt och samarbeta, kommer den mänskliga aspekten vad gäller kulturell förståelse och adekvat utbildning för personalens olika nivåer att spela en ännu viktigare roll än idag.

Idén att sammanföra anställda från olika företagsnivåer och bakgrunder och få ett tvärfunktionellt team att prata och debattera, uttrycka oro, ställa frågor och gemensamt leta efter svar, visade sig vara ett bra första steg i framtidens Smarta fabrik i Omniverse.

Smart Factory i Omniverse

Läs vidare