Smart industri i regionerna

Nyhet · 13 september 2021

Industrin och de industrinära tjänsteföretagen är viktiga för sysselsättning och konkurrenskraft i hela landet. Klimatomställningen ställer företagen inför stora utmaningar, inte minst inom digitalisering och kompetensförsörjning. Företag som inte förnyar sig riskerar att slås ut.

Smart industri i regionerna har gjort skillnad för det regionala utvecklingsarbetet. Regionerna bedömer att industrin har kommit upp på dagordningen på ett tydligare sätt när utmaningarna har kunnat kopplas till Sveriges nyindustrialiseringsstrategi Smart industri.

Regionala projekt som gjort skillnad

Projekten har handlat om allt ifrån att coacha enskilda industriföretag till att skapa varaktiga regionala strukturer och samarbeten.

Industriexperter lyfter Mälardalens små industriföretag genom ny teknik

Satsningen på smart industri i Mälardalen har skapat lärande mellan stora och små företag och låtit underleverantörer utvecklas genom att testa nya tekniker. Nyckeln till framgång är att erbjuda skräddarsydda tekniklösningar utifrån företagens behov.

Kontakt

Maria Ljung Westin
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 91 14

Informationen ovan bygger på Tillväxtverkets sida https://tillvaxtverket.se/smartindustriiregionerna

Informationen är samlad 2021-09-13