Mälardalens universitet (MDU) växer och utvecklas i samband med att vi blev universitet 1 januari 2022. Ta chansen att vara med på vår spännande utvecklingsresa. Med MDU:s vision, att vara ett progressivt och samverkande universitet där vi tillsammans formar en hållbar framtid, kan du göra skillnad. Tillsammans bidrar vi till en mer hållbar framtid genom kunskap och innovation. Vi anser att ny kunskap och nya perspektiv bäst skapas och uppnås i samverkan med andra – kollegor, studenter, näringsliv och offentlig sektor såväl nationellt som internationellt.

Hos oss läser närmare 20 000 studenter kurser och program inom design- och kommunikation, ekonomi, hälsa, teknik och skola samt kammarmusik och opera. Vår forskning bedrivs inom alla utbildningsområden och är internationellt framstående inom framtidens energi och inbyggda system. MDU finns i den expansiva tillväxtregionen Mälardalen med campus i Eskilstuna och Västerås.

På akademin för innovation, design och teknik läser våra studenter bland annat till datavetare, innovatörer, entreprenörer, illustratörer, kommunikatörer, nätverkstekniker och ingenjörer. Hos oss finns forskningsinriktningarna inbyggda system och innovation och produktrealisering. Vi har ett stort antal internationella samarbeten både inom forskning och utbildning, samt i samverkan och i strategiska avtal med företag, organisationer och myndigheter i regionen.

Anställningsinformation

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Sista ansökningsdag: 2022-05-13
Stationeringsort: Eskilstuna
Akademi/enhet/sektion: Akademin för innovation, design och teknik (IDT)

MITC är en samverkansplattform som ägs och drivs av industri och akademi gemensamt med finansiering från industrin (Volvo, Alfa Laval och GKN främst), Eskilstuna Kommun, Region Sörmland samt ett flertal medfinansiärer i olika projekt. Syftet med verksamheten är att stärka industri och akademi genom samverkan som snabbar på omställning mot digitalisering och hållbarhet.

Miljön erbjuder unika skärningspunkter mellan akademi och industri där labbfaciliteter, testmiljöer och tekniska projekt i koppling till forskning och utbildning bidrar starkt till industrins utveckling och universitets möjligheter att bedriva excellent forskning och utbildning. MITCs verksamhet drivs som en gemensam samproduktionsprocess där behoven från industrin och akademin genererar en dynamik som bidrar till utveckling och teknikomställning genom gemensamma projekt. MITC har även en omfattande portfölj med samverkansprojekt med regionala och nationella partners för stöd till små och medelstora företag.

Den gemensamma processen engagerar MDUs personal, främst vid IDT, och anställda i MITC AB, totalt är ca 25 medarbetare engagerade i verksamheten som leds gemensamt av Processledare för MITC vid MDU och VD för MITC AB. MITC startade 2011 och har växt stadigt över drygt 10 år. 2019 öppnade MITC en labbmiljö, MITC Tech Center, i Munktellstaden i Eskilstuna, på totalt 2000 kvm. Här finns bl a ett uppkopplat produktionssystem, robotar och VR/AR miljö som nyttjas i tekniska projekt med industrin samt i labbar inom utbildning och forskning.

 Arbetsuppgifter

Rollen som Processledare för MITC vid MDU innefattar följande arbetsuppgifter

Säkra upp avtal med partners och finansiärer och verka för kontinuerlig och långsiktig finansiering för MITC genom att hålla goda relationer med kommun, region och industri och ha kontroll på MITCs hela ekonomi inkl. basfinansiering projektportfölj och, tillsammans med VD för MITC AB, ha god insikt i MITC ABs ekonomi. Strategiskt och kontinuerligt utveckla projektportföljen gemensamt med MITC AB som partner för att stärka den gemensamma plattformen med kompetens och resurser.

Tillsammans med MITCs medarbetare och partnerorganisationer söka fortsatt finansiering och projekt som går i linje med MITCs och MDUs samverkansstrategier. Engagera medarbetare vid MDU, främst IDT, i samverkan genom MITC plattformen och MITCs olika samverkansprojekt. Förstå, främja, stötta och gemensamt utveckla samarbeten mellan industrin och akademi genom forskningsprojekt och samverkan inom utbildningen, gärna i koppling till MITCs tekniska projekt och aktiviteter.

Tillsammans med VD för MITC AB, Facilitetsansvarig Tech Center och avdelningschef PR vara övergripande ansvarig för den operativa verksamheten med mötesstrukturer, labbar, samarbeten, events och de gemensamma faciliteterna. Tillsammans med VD för MITC AB strategiskt utveckla MITC som samverkansplattform regionalt, nationellt och internationellt och i koppling till viktiga pågående initiativ som European Digital Innovation Hub ansökan och utveckling av Kompetenscentrum vid MDU/IDT

Kvalifikationer

Högskoleexamen inom relevant inriktning. Samverkansorienterad personlighet med vilja och förmåga att skapa samarbeten på olika nivåer inom industri, akademi och det regionala och nationella innovationssystemet.

Utvecklingsinriktad personlighet med förmåga att driva processer och vända utmaningar till utveckling. Flexibel och driven personlighet som ser möjligheter och har mod att ta strategiska och operativa beslut samt förmågan att hålla många bollar i luften. En ledare som engagerar medarbetare genom ett öppet och inkluderande arbetssätt och som trivs i en miljö där man gemensamt utvecklar och förbättrar verksamheten och trivs att jobba i samverkan och i team.

Erfarenhet av samverkan mellan akademi och industri samt god kännedom om industrins utmaningar kopplat till produktion och industriutveckling, digitalisering och hållbarhet. En stark projektledarkompetens med förmågan att leda flertalet projekt och hitta synergier för uppväxling av medel och projekt som bidrar till MITC och MDUs samverkansstrategi.

God kännedom om och nätverk som främjar finansiering från EU, ERUF, Vinnova, Regioner, nationella och internationella samarbetsorganisationer inom industri och produktionsutveckling.Obehindrad svenska och engelska. Körkort B.

Avgörande vikt läggs vid personlig lämplighet. Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför.