Sommarteknolog för framtidsindustri

Nyhet · 4 oktober 2021

Från sommarteknolog på ABB Robotics till Global Process Engineer på Scania – Martina Andersson har gjort en fantastisk kompetens- och karriärresa med avstamp i företagsnätverket runt MITC.

Martina Andersson har gått Civilingenjörsprogrammet i produktion och produktdesign på Mälardalens högskola, där hon valde att fokusera på Lean produktion och nya teknologier inom Industri 4.0. Studenter som läser ingenjörsprogram inom produktion och produktdesign kan söka till sommarteknolog, där de kombinerar sommarjobb inom industrin med studier vid högskolan. Tidigare var det i samverkan med Volvo GTO, från och med 2020 även med ABB Robotics, dit Martina sökte som sommarteknolog för ett projekt kring användningen av Augmented Reality (AR) i monteringen.

– Genom kursen får våra studenter kontakt med företag och även in en fot i industrin, berättar San Giliyana, projektansvarig för sommarteknologerna vid Mälardalens Industrial Technology Center, MITC. På så sätt kan de knyta kontakter inför arbetslivet.

Martina hade sommarjobbat på ABB Robotics året innan med att montera komponenter i styrskåp till robotar. När ett nytt skåp kommer till en station sker först en kontroll av ett antal komponenter för att kvalitetssäkra monteringen från föregående station. Det från ABB Robotics tänkta syftet med projektet var att med hjälp av AR-glasögon sköta dessa kontroller, i det här fallet Microsofts HoloLens 2.

– Jag var ganska ny inför tekniken men tänkte att det borde bli svårt enbart med hjälp av glasögonen. Därför kontaktade jag personer som skrivit vetenskapliga artiklar om AR-glasögon, berättar Martina. Svaren jag fick var att det skulle kunna fungera men att det i så fall krävdes mer utrustning, typ sensorer och annat.

Som sommarteknolog har studenten ett eget ansvar att hjälpa företaget, företaget kan bara ge rätt förutsättningar och ett område som studenten ska inrikta sig på. För Martina kom det att gälla ett teknikområde där det inte fanns så mycket etablerad kunskap, vilket samtidigt gjorde att hon kunde undersöka helt nya möjligheter. Det hela ledde till ett förslag om en justering av syftet, vilket ABB Robotics var flexibla nog att ta till sig.

– Sedan hade jag turen att få Karl Williams som chef på ABB Robotics, en fantastisk ledare och precis en sådan chef man vill ha, berättar Martina. Han hade förberett allt ordentligt och var väldigt välkomnande, tog med mig på rundvandring och introducerade mig för de personer jag skulle komma att ha kontakt med.

Samtidigt som Karl som kvalitetschef ställde höga krav enligt Martina kände hon som student att det verkligen var meningsfullt att göra sitt yttersta då han även var bra på att visa uppskattning. Hon fick jobba ifred med mycket frihet under ansvar.

Det nya syftet blev att flytta fokus för att med hjälp av AR lära upp nya montörer. Normalt har det gått till så att en erfaren montör står bredvid och lär upp till exempel sommarjobbare, vilket innebär dubbel bemanning. Dessutom stoppas processen upp vid sjukdom eller annan frånvaro, och olika operatörer kan ge olika instruktioner om de inte följt standarden till punkt och pricka. För de nya montörerna kunde det emellanåt vara ganska förvirrande.

– Med AR-glasögonen blir instruktionerna alltid enligt manualen, det finns inga varianter, alla lär sig på samma sätt, fortsätter Martina. Vi testade om upplärningen gick snabbare och om kvaliteten blev bättre med montör eller med glasögon, eller med en kombination av båda, där det sistnämnda visade sig vara det bästa.

Normalt sett tar upplärningen en och en halv till två veckor, men i kombination med AR behövdes montören kanske bara en halv dag för de allra mest grundläggande instruktionerna. Resten kunde HoloLensen klara av. Det var intressant att se att det var en kombination som gav de bästa testresultaten.

– Dessutom gav detta upplägg rätt ordning om vi tänker ur ett Lean-perspektiv, det vill säga att kvalitetssäkra utförandet istället för resultatet. En ganska stor skillnad, samtidigt som upplärningen blev effektivare.

Det innebar även en mindre stressande arbetsmiljö, det är inte alla montörer som uppskattar att stå bredvid och lära upp vilket kan vara ganska påfrestande, både för montören men också den som ska lära sig. Martina menar att det är ett fantastiskt jobb som San och hans kollegor på MITC gör då det ger studenterna, inte bara sommarteknologerna, konkreta projektarbeten med direkt involvering från industrins sida tack vara ett nära samarbete.

– Jag har gått flera kurser också på andra universitet men aldrig upplevt något som detta. Vi studenter på Mälardalens högskola har det väldigt bra ställt. Bara det att få genomföra projekt på företag som Volvo eller ABB är otroligt speciellt, säger Martina. Många studenter tar nog detta för givet men det är långt ifrån alla som kan erbjuda den här möjligheten.

Kombinationen av kompetenta och skickliga lärare inom produktion och produktdesign samt möjligheten till kontakt med industrin via MITC är en unik möjlighet och förutsättning för studenter på högskolan till att redan under studietiden få praktisk erfarenhet från industrin samt visa framfötterna för en eventuell framtida arbetsgivare.

Idag arbetar Martina som Global Process Engineer på Scania vilket innebär att hon har kontakt med olika delar av organisationen såsom montörer, lokala processtekniker, projektledare, konstruktörer, processtekniker i både Polen och Brasilien. Då är det viktigt att förstå och ha en praktiskt erfarenhet av hur olika delar samverkar för att nå bra resultat. Det var bland annat för hennes kunskaper inom Industri 4.0 och specifikt inom AR som hon fick tjänsten.

– För mig var det nyttigt att under en längre tid få möjlighet att befinna mig på ett stort industriföretag för att lösa ett verkligt problem, avslutar Martina. Då får man bättre inblick i hur dessa stora organisationer fungerar, hur olika avdelningar samverkar samt ökad förståelse för att beslutsprocessen kan ta tid.

Sommarteknologer

Läs vidare