Hoppa till huvudinnehåll

3D/AM Gamechanger or not? - Företag delar kunskap om 3D-printing & AM

Den 6 december samlades ca 50 deltagare på MITC:s nya labb för att ta del av den senaste kunskapen inom 3D-printing och additiv tillverkning, samt för att reda ut om tekniken är en ’game changer’ för industrin eller inte. 


På plats hos MITC var företag och aktörer så som Amexci, Alfa Laval, Volvo CE, Scania, Alfred Nobel Science Park och Digital Mechanics som delade med sig av sin senaste kunskap inom området och tips på hur man tillämpar additiv tillverkning. Deltagarna delades också in i grupper för diskussion och erfarenheter kopplat till utmaningar och möjligheter på området. Diskussionerna bestod t ex av företagens förutsättningar till kostnads- och materialbesparingar kopplat till additiv tillverkning, möjligheter till nya konkurrensfördelar, samt hur man kan jobba för att lättare implementera additiv tillverkning i sin verksamhet. 


Eventet arrangerades inom ramen för projektet DigiMission, Smart Industri i Regionerna 2.0, med finansiering från Tillväxtverket

 

 
 

Swedish