Hoppa till huvudinnehåll

Affärsbaserad produkt- och processutveckling (PPU416)

Har ni behov av en förbättring inom er produktion? Eller behöver ni förbättra er affärsmodell?  Passa då på att dra nytta av projekten som hålls i Affärsbaserad produkt- och processutveckling. Mälardalens Högskola ger er chansen att få insikt i de teoretiskt bästa lösningarna på era problem samt hur arbetet för att identifiera den typen av lösningar går till.

 

Vi erbjuder

Ett projekt där studenter studerar någon form av utmaning som företaget ställs inför. Det kan vara bättre produktion, bättre organisationsform, bättre affärsmodell etc. Här förväntas studenterna identifiera den teoretiskt bästa lösningen, identifiera hur långt företaget är från den lösningen samt föreslå en plan för hur företaget stegvis ska kunna arbeta mot nå det optimala läget.

 

Förväntad insats av företaget

Slutleveransen är en rapport som innehåller både den teoretiskt bästa lösningen och en plan för att företaget stegvis ska kunna gå mot det optimala läget. Det kostar ingenting att delta i projektet. Det som behövs är en kontaktperson på företaget och att företaget ställer upp med en problembeskrivning.

Det vore fördelaktigt för företaget att ställa upp med viss återkoppling i några steg för bästa möjliga resultat.

 

Tidsplan för studenterna    

 

Tidsperiod

Fokus

Leverabel

Databehov

v. 35-36

Problembild

Projektspecifikation

Problembeskrivning

v. 37-38

Processkartläggning

Processbeskrivning

Fakta kring processen

v. 39-43

Identifiering av teoretiskt möjliga lösningar. Konceptanalys.

Lösningar vid den teoretiskt möjliga nivån

Återkopplingar

v. 44-48

Arbete med förbättringsplan

Konkret plan

Återkopplingar

v. 49-50

Förbättringsförslag

Slutrapport

Återkopplingar

 

Eventuella besök hos företaget arrangeras mellan företagets kontaktperson och studenterna.

 

Verkar det här intressant att delta i?

Hör av dig till:

Sten Grahn, Mälardalens Högskola, IDT, sten.grahn@mdh.se