Hoppa till huvudinnehåll

Industrial Excellence (PPU412)

Ta del av sista-års studenter på civilingenjörsprogrammet inom produkt och process utveckling och låt dem göra en förbättringsstudie på en av era produktionsprocesser.  

 

Vi erbjuder

Sista-års studenter inom produkt och processutveckling som med hjälp av ”discrete event simulation for modelling and simulation of current process” och därefter ge företaget förbättringsförslag.   

 

Förväntad insats av företaget

Företaget ska kunna ställa upp med ett fall på en produktionsprocess. Studenterna ska kunna besöka företaget vid minst 2 tillfällen under kursen. Om fler besök behövs sköts det mellan studenter och företag.

 

Tidsplan för studenterna 

Följande är den tidtabell som studenterna förväntas följa.   

 

Tidsperiod

Fokus

Leverabel

Databehov

v. 35-36

Problembild

Projektspecifikation

Problembeskrivning

v. 36-43

Förstudie

Projektbeskrivning

Fakta kring processen

v. 37 & v. 41

Företagsbesök

Kartläggning av processen

Tillträde till företaget

v. 43-50

Simulering och modellering

Sammanställning av resultaten

Återkopplingar

v. 50

Presentation

Fullständig rapport

Återkopplingar

 

Kontakt under pågående projekt med studenterna sköts av studenterna och företaget.

 

Verkar det här intressant att delta i?

Hör av dig till:

Erik Flores, Mälardalens Högskola, IDT, erik.flores@mdh.se