Hoppa till huvudinnehåll

Industriautomation (PPU418)

MITC och Mälardalens högskola erbjuder företag i regionen ett koncept där ett student-team kartlägger och analyserar ett avgränsat produktionsavsnitt med syfte att fördjupa sig i en automatiserad process och göra en förstudie för ett produktionsavsnitt där resultatet kan leda till automation eller flödesoptimeringar.

 

Vi erbjuder

Under hösten har du möjlighet att hjälpa framtida ingenjörer att lära sig att studera och analysera en automatiserad process. Syftet med projektet är att studenterna utför en förstudie för förbättringsförslag över ett produktionsavsnitt. Slutleveransen är en processanalys, rapport och slutpresentation där nuläge och förbättringsförslag presenteras.

 

Förväntad insats av företaget

Företaget förväntas bistå med tid för studiebesök och vara tillgängliga för mailkontakt. Studien kommer att pågå under hösten (november – december). Student-teamen kommer att vara på plats på företaget 2-4 gånger för att samla in data, kartlägga processen och få förståelse för hur processen fungerar. 

 

För att kunna utföra projektet effektivt kommer studenterna behöva tillgång till en del data, så som cykeltider och OEE data, även filmer över det avgränsade produktionsavsnittet skulle hjälpa studenterna att utföra en bättre analys.

 

Tidsplan för studenterna   

En preliminär tidtabell som studenterna förväntas följa.

 

Tidsperiod

Fokus

Leverabel

Databehov

v. 46

Uppstart

-

Maila data om produktionsavsnittet till examinator.

v. 47

Första besöket

-

Första undersökning av produktionsavsnitt

v. 48

Andra besöket

-

Fördjupning av produktionsavsnittet

v. 49

Tredje besöket

-

Kontaktperson tillgänglig från företaget för diskussion

v. 51

Presentation

Rapport + analys

Återkopplingar

 

Besök hos företaget planeras mellan företaget och studenterna.

 

Verkar det här intressant att delta i?

Hör av dig till:

Niklas Friedler, Mälardalens Högskola, IDT, niklas.friedler@mdh.se