Hoppa till huvudinnehåll

Industriell processutveckling (PPU413)

Vi erbjuder

Vi vill nu fortsätta vår samverkan och kör till våren ett koncept där vi skulle vilja samarbeta i en förstudie inom något av följande områden:

 

1. Effektivisering av en utvald produktions-/monteringsprocess.

2. Effektivare underhåll på utvald maskin/cell/process/delprocess.

3. Kvalitetsförbättring inom utvald operation/process/delprocess.

 

Förväntad insats av företaget

Slutleveransen från förstudien är en förstudierapport och slutpresentation där förslagen både presenteras och motiveras. Förstudien kostar inget för företaget och huvudmotivet är att våra studenter ska få ökad insikt i verkliga industriella problem. Projektet kräver självklart en kontaktperson och handledare på företaget.

 

Tidsplan för studenterna   

En preliminär tidtabell som studenterna förväntas följa.

 

Tidsperiod

Fokus

Leverabel

Databehov

V.15-16

Problembild

 

Problembeskrivning

V.16-17

Processkartläggning

 

Fakta kring processen

V.17-18

Nulägesbeskrivning

 

Verkliga utfall (OEE, tider, operatörsloggar m.m.)

V.18-19

Grundorsaksanalys och identifiering av slöserier

 

 

V.19-22

Förbättringsförslag

Slutrapport och presentation

 

 

Besök hos företaget planeras mellan företaget och studenterna.

 

Verkar det här intressant att delta i?

Hör av dig till:

San Aziz, Mälardalens Högskola, IDT, san.aziz@mdh.se