Hoppa till huvudinnehåll

Industriell produktion och logistik (PPU210)

MITC och Mälardalens högskola erbjuder företag i regionen ett koncept där ett studentteam kartlägger och analyserar ett avgränsat produktionsavsnitt med syfte att få en ökad förståelse för industriell produktion.

 

Vi erbjuder

Under hösten har du möjlighet att hjälpa framtida ingenjörer att lära sig att kartlägga och analysera ett produktionsflöde för första gången. Syftet med projektet är att studenterna med hjälp av en processkartläggning analyserar ett avgränsat produktionsavsnitt. Slutleveransen är en processanalys, rapport och slutpresentation där nuläge och analys presenteras.

 

Förväntad insats av företaget

Projektet kostar inget för företaget. Det kräver dock en kontaktperson och ett engagemang från företaget. Studien kommer att pågå under hösten (september – oktober). Studentteamen kommer att vara på plats på företaget 2-4 gånger där data kommer samlas in för att kartlägga processen och få förståelse för de vanligare stödfunktionernas bidrag till ett effektivt flöde.  

 

Tidsplan för studenterna   

Följande är den tidtabell som studenterna förväntas följa.

 

Tidsperiod

Fokus

Leverabel

Databehov

v. 35-36

Uppstart

-

-

v. 38

Förståelse av företag, deras produkter och produktion

 

Information om företaget

v. 40

Göra processmodell

Processmodell

Information från företaget

v. 43

Presentation

Rapport + analys

Återkopplingar

 

Besök hos företaget planeras mellan företaget och studenterna.

 

Verkar det här intressant att delta i?

Hör av dig till:

Filip Flankegård, Mälardalens Högskola, IDT, filip.flankegard@mdh.se