Hoppa till huvudinnehåll

Innovation- och förändringsledning (INO240)

Under vårterminen löper kursen ”Innovation och förändringsledning”. Detta inom ämnet innovationsteknik. Syftet är att studenterna ska erhålla teoretisk och praktisk förståelse över förändringsprocessens olika faser

 

Vi erbjuder

En analys samt en handlingsplan över en aktuell eller tidigare erfaren förändringsprocess. Leveransen kan leda till insikter över framtida handlingsplaner för förändringsarbete.

 

Förväntad insats av företaget

Företaget förväntas kunna ställa upp vid två tillfällen för intervjuer med studenterna. Eventuell återkoppling i slutet av kursen.

 

Tidsplan för studenterna   

Följande är den tidtabell som studenterna förväntas följa

 

Tidsperiod

Fokus

Databehov

v. 3-6

Studenterna lär sig om moderna förändringsteorier 

 

v. 7 - 11

Kartläggning av praktikers/företags erfarna förändringsprocesser

Intervju för insamling av data vid 1-2 tillfällen hos praktiker

v. 12

Förbättringsförslag och analys av tidigare eller befintlig förändringsprocess.

Ev. Återkoppling, så kallad, respondentvalidering av rapporten.

 

Intresserad?

Hör av dig till:

Mona Tjernberg, Mälardalens Högskola, IDT, mona.tjernberg@mdh.se