Hoppa till huvudinnehåll

Konkurrenskraftiga produktionssystem (PPU414)

Har ni en produkt vars produktionsprocess skulle behöva optimeras? Var då en del i projektet i kursen konkurrenskraftiga produktionssystem.

 

Vi erbjuder

En övergripande värdeflödesanalys på en av företagets processer där företaget väljer en lämplig produkt som studenterna kan kartlägga. Vid projektets slut kan företaget ta del av de förbättringsförslag studenterna arbetar fram under kursens gång.

 

Förväntad insats av företaget

Företaget bör kunna ställa upp med en produkts produktionsprocess och vara beredda att ta emot studenterna på företaget för att de ska kunna kartlägga produktionsprocessen. 

 

Tidsplan för studenterna   

Följande är den tidtabell som studenterna förväntas följa.

 

Tidsperiod

Fokus

Leverabel

Databehov

v. 35-37

Förberedelser

Förberedda för kartläggning

-

v. 38-41

Kartläggning av processen

En värdeflödesanalys

Tillgång till relevant produktionsprocess

v. 41-43

Förbättringsförslag

Förbättringar på flödet

Återkopplingar

v. 44

Presentation

Konkreta förbättringsförslag

Återkopplingar

 

Besök hos företaget planeras mellan företaget och studenterna.

 

Verkar det här intressant att delta i?

Hör av dig till:

Anders Hellström, Mälardalens Högskola, IDT, anders.hellstrom@mdh.se