Hoppa till huvudinnehåll

Kreativ konceptutveckling (INO235)

Var del i ett projekt som tar en utmaning ni upplever och därifrån problematiserar utmaningen för att sedan ge er ett koncept som är möjligt att arbeta vidare med.  

 

Vi erbjuder

En genomlysning av problematiken eller utmaningen, ett arbetssätt som sätter intressenter/användare i centrum och ett konceptförslag som antingen går att jobba vidare med eller kan fungera som en bra utgångspunkt för nästa fas i utvecklingen.

 

Förväntad insats av företaget

Vi förväntar oss en öppenhet, att man medverkar vid två till tre tillfällen (tidigt i kursen, ung mitt i och vid en avslutande presentation/överlämning – en till 2 h per gång). Utöver det förväntar vi oss att ni tar emot studenterna på ett studiebesök och att ni är behjälpliga vid att eventuellt delta i en workshop eller kan ge förslag på deltagare till en sådan). Det innebär ingen kostnad.

 

Tidsplan för studenterna   

Kursen börjar i början av september och pågår med en träff i veckan fram till jul. Den första halvan drygt ägnas åt problemförståelse, brief, datainsamling och research i olika former. Själva konceptutvecklingen och mer riktad research och iterationer med uppdragsgivare och användare sker i kursens senare del, efter november och framåt. Överlämning av konceptförslag i mitten av december.

 

Besök hos företaget planeras mellan företaget och studenterna.

 

Verkar det här intressant att delta i?

Hör av dig till:

Carina Sjödin, Mälardalens Högskola, IDT, carina.sjodin@mdh.se