Hoppa till huvudinnehåll

SMART INDUSTRI ÖMS – FRAMTIDA KOMPETENSBEHOV

Kartläggning vid teknikföretagen i regionen, av utbildningsbehov och kompetensbehov på 5-10 års sikt, för att möta den snabba teknikutvecklingen.
Det gör vi genom att:

• Uppdatera och komplettera tidigare kartläggningar

• Kartlägga nya behov. Identifiera/utveckla nya  arbetsområden (yrken) som kräver nya utbildningar och kompetenser.

• Föreslå en första modell /struktur för hur information används till att få fram rätt utbildningar och kompetenser för framtiden, samt om möjligt hur att stimulera intresse för dessa.

I arbetet ingår att utveckla utgångspunkterna, göra research samt genomföra intervjuer med företag och annan expertis.

Kontakt: Jan Lindoff, projektledare, jan.lindoff@doffcon.com

Bakgrund och information

  • NÄRINGSDEPARTEMENTETS NY-INDUSTRIALISERINGSSTRATEGI :  SMART INDUSTRI
  • SMART INDUSTRI I ÖSTRA MELLANSVERIGE OMFATTAR 5 LÄN, ÖSTERGÖTLAND, SÖRMLAND, ÖREBRO, VÄSTMANLAND OCH UPPSALA LÄN
  • FINANSIERAS AV EU SOCIALFOND
  • PROGRAMMET HAR 5 DELPROJEKT, DÄR RESPEKTIVE LÄN ANSVARAR FÖR 1 DELPROJEKT.
  • PROJEKTÄGARE FÖR SÖRMLANDS PROJEKT ÄR MITC

 

EU_flagga_EurSocfond_cmyk arial_700.jpg

Swedish