Hoppa till huvudinnehåll

DigiMission - samverkan för effektivare SME digitalisering i Mälardalen

Smart Industri i Regionerna 2.0 ÖMS

Mot bakgrund av de omställningar industrin och Sverige står inför, ska projektet mobilisera Mälardalens företag och Östra Mellansveriges aktörer, tydliggöra de företagsstödjande initiativ som erbjuds för att snabba på förändringstakten och erbjuda fler företag i regionen tillgång till systemets utvecklingsmöjligheter. Projektet ska möta företagen där de står, motivera dem att hänga med i teknikutvecklingen, erbjuda rätt utvecklingsinsats efter företagets egen förmåga och samtidigt bygga företagets innovativa kapacitet. Ett flertal beprövade program kommer att erbjudas och för de företag som kommit längst i sin utveckling kommer möjligheten att testa nya produkter och processer erbjudas i labbmiljö. Projektet och aktörernas kompetens kommer under projekttiden att stärkas genom insatser som ökar design och användarperspektiv samt ökar teknikkunskaperna och förståelsen för vad teknikutvecklingen innebär.

 


Projektägare: Mälardalen Industrial Technology Center

Partners: Mälardalen Industrial Technology Center, Mälardalens Högskola, Eskilstuna Fabriksförening, Stiftelsen Svensk Industridesign, Södertälje Science Park

Kontaktpersoner:

Anna Bird, MDH/MITC anna.bird@mdh.se tel. +46 73-662 06 54

Finansiär: Tillväxtverket, Region Stockholm, Region Sörmland

Projekttid: 1/1 2019-15/11 2020

 


 

 

Swedish