Hoppa till huvudinnehåll

KTP Energi Sverige

KTP - Knowledge Transfer Partnerships är en samverkansmodell som skapar konkret utveckling med hjälp av ny kunskap. Tillsammans med företag skapar vi utvecklingsprojekt som öppnar för kunskapsväxling mellan näringslivet och akademin, något båda parter har direkt nytta av. Utvecklingsprojektet leds av en nyexaminerad akademiker som arbetar tillsammans med en forskare från akademin. Som stöd i projektet finns även en affärscoach. Genom KTP skapas och implementeras nya innovationer och arbetssätt i företagen.

Samverkan mellan näringsliv och akademi

KTP som samverkansmodell innebär att en nyutexaminerad akademiker på heltid genomför ett strategiskt kvalificerat utvecklingsprojekt hos ett företag i regionen i upp till två år. Det kan handla om produktutveckling, marknadsutveckling, processutveckling eller energieffektivisering.
Under hela tiden medverkar Mälardalens Högskola med en kvalificerad handledare, oftast en forskare samt en coach från näringslivet. Högskolan kan bidra med labbresurser. KTP-projektledaren erhåller marknadsmässig lön och företaget betalar hälften av personalkostnaderna.
Resterande del finansieras med projektmedel. Från rekrytering, genom hela projektet till avslut så säkerställs respektive projekt av en processledare från högskolan.

 

KTP Energi Sverige

KTP Energi Sverige koordineras av Högskolan Dalarna i samverkan med sex andra lärosäten och tre IUC-bolag runt om i Sverige.

30 nyexaminerade akademiker kommer få möjlighet att jobba i projektet som kommer pågå till och med år 2020.

 


Projektägare: Högskolan Dalarna

Partners: Högskolan Dalarna, Luleå Tekniska Universitet, IUC Norr, Mitt Universitet, IUC Z-group, IUC Dalarna, Högskolan i Gävle, Södertörns Högskola; Mälardalen Högskola och  Högskolan Kristianstad.

Kontaktpersoner:

Anna Bird, MDH/MITC anna.bird@mdh.se tel. +46 73-662 06 54

Svante Sundquist, MITC svante.sundquist@mitc.se tel. +46 76-946 18 75

Finansiärer: Nationella ERUF fonden, Region Sörmland, Region Örebro än

Projekttid: 1/7 2019-31/12 2020


 

Swedish