Hoppa till huvudinnehåll

Fris, Framtidens Industri i Sörmland

Projektet är ett gemensamt projekt för länets aktörer i syfte att stärka industriföretag i Sörmland. ALMIs, Östsvenska handelskammarens och MITCs samlade resurser står alla till länets mindre och medelstora industriföretags förfogande för att stötta dem i deras utveckling. Insatserna styrs av företagets specifika behov. Det kan vara affärs- eller marknadsutveckling likväl som produkt- eller produktionsutveckling. Projektet finansieras av Regionförbundet Sörmland.

Vill du veta mer, kontakta Niklas Olsson, niklas.olsson@mitc.se, telefon 070-3232210.

Swedish