Hoppa till huvudinnehåll

Nyheter

Var står du som leverantör till fordonsindustrin idag, 30 augusti?

För att få en nulägesbild över konjunktur och efterfrågan behöver FKG din hjälp. Bakgrunden är att det råder internt mycket delade meningar om utvecklingen för svenska leverantörer. Några talar om en accelererande nedgång seden Q2 medan andra märker inte av någon minskande efterfrågan, utan ser snarare en ökad efterfrågan av deras produkter eller tjänster.

Dina individuella svar behandlas anonymt. En sammanställning av enkäten kan komma att redovisas i FKGs medier.

 

Fyll i enkäten här Avslutad

 

International Workshop on Innovation and Production Management in the Process Industries

The overall objective for this International Workshop on Innovation and Production Management in the Process industries is “Bridging the industry – academy interface and in search of a cross-disciplinary research agenda”

The international workshop host is the School of Innovation, Design and Engineering, and more specific the research profile Innovation and Product Realization (IPR) at MDH. IPR is a multidisciplinary research profile, with a unique combination of research on art and design, engineering, innovation, and entrepreneurship.

Studenter från MDH bidrar med lösningar på verkliga problem

Varje år har studenter inom ingenjörsprogrammen produktion och produktdesign möjligheten att söka projektkursen sommarteknolog på Volvo GTO i Köping. Projektet kombinerar sommarjobb och studier på MDH. Årets sommarteknologer Fredrik Eriksson, Anton Hoffman, Erik Andersen och Hamza Byary har arbetat med att ta fram lösningsförslag på olika utvecklingsidéer.

Upphandling coach i digitalisering och produktionsutveckling inom projektet DigiMission

Anbudsförfrågan coach i digitalisering och produktionsutveckling


MITC genomför en upphandling av coach till projektet DigiMission – samverkan för effektivare SME digitalisering i Mälardalen och inbjuder härmed anbudsgivare att lämna anbud i enlighet med denna förfrågan.

MITC & MDH söker Projektledare

Projektledare

Ref.nr: 2019/1897

PREMIUM - Nytt avtal med KK-stiftelsen undertecknat

Stiftelsen för kunskap och kompetensutveckling (KK-stiftelsen) VD Eva Schelin, och MDH:s rektor Paul Petterson, har undertecknat nytt avtal gällande medel. Det handlar om 34 miljoner kronor för utveckling av kurser som syftar till att stärka svensk tillverkningsindustri inom digitalisering, effektivitet och hållbarhet.