Hoppa till huvudinnehåll

PREMIUM

PREMIUM: FÖRBEREDER
INDUSTRIN INFÖR INDUSTRI 4.0

 

Premium utvecklar kunskap och kompetens hos anställda i tillverkningsindustrin. Det bidrar till att tillverkningsindustrins förmåga att hållbart och framgångsrikt klara pågående teknikskiften ökar. Alla yrkesverksamma behöver kontinuerligt uppdatera sig för att följa med i utvecklingen och vara attraktiv på arbetsmarknaden. För industrin är det en förutsättning för att vara hållbart konkurrenskraftig. För akademin en möjlighet. Ett allt viktigare konkurrensmedel är förmågan att attrahera, behålla och framförallt utveckla personal. Företag som Scania, Volvo, AlfaLaval, Bombardier, AstraZeneca med flera är partners i programmet och uttrycker tydliga behov, samtidigt som de konstaterar att det inte finns någon tydlig aktör på marknaden som tillgodoser deras behov idag.

PREMIUM, som finansieras av KK-stiftelsen, är ett nationellt utbildningsprogram för yrkesverksamma i tillverkningsindustrin. Premium drivs av Mälardalens högskola med Tekniska högskolan i Jönköping som partner. Kurserna utgår från företagens behov och är öppna för alla.– De som har läst de första av våra kurser är mycket nöjda berättar Jessica Bruch som är professor i produktionssystem och projektledare. Det finns en tyngd i att utbildningen är högskoledriven, det ger deltagarna en känsla av stolthet när de klarar kursen. Det livslånga lärandet är en viktig drivkraft för Premium och Mälardalens högskola. – Man kan inte luta sig tillbaka på en tidigare examen. För att hålla sig uppdaterad krävs idag att man kontinuerligt utbildar sig för att vidareutveckla sina kompetenser, menar Jessica Bruch. Att kontinuerligt utbilda och utveckla sig borde vara lika naturligt som att uppgradera en mjukvara eller att serva sin bil. Akademins roll förändras till att bli en partner i det livslånga lärandet.

 

Expertkompetens i kunskapsintensiv och innovativ produktionsutveckling

Mer info: http://mdh.se/samverkan/kompetens/premium

 

Swedish