Hoppa till huvudinnehåll

Produkt- och Processutveckling (PPU424)

Behöver ni som företag hjälp i produktutvecklingen? I den här kursen som går under en hel termin finns chansen för er som företag att ta hjälp av studenter för att utveckla en ny produkt eller vidareutveckla redan existerande produkter.

 

Vi erbjuder

Här erbjuds ni som företag att vara med i ett omfattande projekt där studenterna avser lösa ett konkret problem som ni har. Exempelvis kan det vara utveckling av en ny produkt, vidareutveckling av en redan existerande produkt eller framtagning av ett värdeerbjudande.

 

Förväntad insats av företaget

Företaget ska kunna ställa upp med en problembeskrivning och gärna ge återkoppling i några av stegen. Med en större grad av återkoppling ökar chansen att få ut ett resultat som verkligen är av intresse för företaget.

 

Tidsplan för studenterna   

Följande är den tidtabell som studenterna förväntas följa.

 

Tidsperiod

Fokus

Leverabel

Databehov

v. 35-36

Problembild

Projektspecifikation

Problembeskrivning

v. 37-38

Processkartläggning

Processbeskrivning

Fakta kring processen

v. 39-40

Konceptanalys

Konceptuella lösningar

Återkopplingar

v. 41-48

Arbete med lösningsförslag

Konkreta lösningar

Återkopplingar

v. 49-50

Förbättringsförslag

Slutrapport

Återkopplingar

 

 

Kontakt under pågående projekt med studenterna sköts av studenterna och företaget.

 

Verkar det här intressant att delta i?

Hör av dig till:

Sten Grahn, Mälardalens Högskola, IDT, sten.grahn@mdh.se