Hoppa till huvudinnehåll
Stor industrietablering i Eskilstuna - MITC del av etableringsprocessen

text och bild från https://news.cision.com/se/eskilstuna-logistik-och-etablering-ab/r/seni…

Shenzhen Senior Technology Material (Senior) investerar 2,5 miljarder kronor fram till 2025 i en industrianläggning i Eskilstuna, en etablering som förväntas skapa förutsättningar för mellan 500–600 arbetstillfällen.

FastLane 4 industry

Tillsammans skapar de ett enat innovationssystem
Fem organisationer ifrån lika många län strävar efter att företag ifrån hela Östra Mellansverige ska få rätt stöd vid rätt tillfälle och av rätt aktör – oavsett var dessa finns geografiskt. Samarbetet har nu startat igång på allvar och börjar redan ge resultat.

MITC får 8,8 miljoner till projektet CompCor


Pressmeddelande 2020-06-11

Europeiska socialfonden har beviljat projektet CompCor, Competitive Competence in Corona times, 8,8 miljoner kronor som ska gå direkt till kompetensutveckling av befintlig personal inom tillverkande små och medelstora företag, framförallt under-leverantörer inom fordonsindustrin.


Projektet som har initierats av Region Sörmland tillsammans med regionerna i Västmanland och Örebro, ägs och drivs av Mälardalen Industrial Technology Center (MITC). Samverkanspartners är Alfred Nobel Science Park och Automation Region.

Additiv Tillverkning – valet för industriell framgång

Ofta saknas design- och konstruktörskompetens ute hos företagen och frågan som ställdes var, hur hittar man den? Kvalitetssäkring, affärsmodeller och kostnads- och vinstdelning diskuteras också när workshopen om Additiv tillverkning för små och medelstora företag genomfördes digitalt den 28 april med närmare fyrtio deltagare.

MITC & MDH söker Projektledare

Projektledare

Ref.nr: 2019/1897

Pressmeddelande - Vägar till industrin

Eskilstuna 2019-03-22

Vägar till industrin – Vad tycker elever i grundskolan om teknik och industri

Pressmeddelande - EU hyllar svenska digitaliseringsprojekt
Med pilotprojektet Digilyftet introducerades ett framgångsrikt koncept för att stödja små och medelstora företag (SMF) att anamma de möjligheter som digitaliseringen innebär. Arbetet ledde till Digifuture, ett fortsättningsprojekt för att erbjuda ytterligare SMF motsvarande stöd, liksom uppmärksamhet på EU-nivå där det används som ett av tio goda exempel från olika länder som inspiration för andra!
Prenumerera på Pressmeddelande