Hoppa till huvudinnehåll

Webbaserad utbildning i beställarkompetens

Om kursen

Att göra investeringar för automation och robotisering innebär för många att ge sig in på nya områden. KTH Leancentrum erbjuder inom ramen för Robotlyftet därför en utbildning via webben i beställarkompetens för att öka förståelse och kunskap för de olika rollerna som beställare respektive leverantör av automationslösningar.

Det underlättar när beställare och leverantör har en samsyn och kan tala samma språk. Man kan klargöra frågor som: Vad är rätt automation? Vilka krav behöver vi ställa? Vilka är kompetenskraven för framtida operatörer och underhållspersonal? Ta chansen att utveckla din beställarkompetens så du undviker fallgroparna.

Kursens mål

• Koppla individernas kunskaper med företagets omställningsbehov genom MTO-metodik (människa-teknik-organisation). • Kursdeltagaren får tillräcklig förståelse och kunskap för att vara med och bidra i beställningsprocessen. • Ökad förståelse för framtida kompetensbehov. • Övergripande förståelse för produktionsteknik och dess utmaningar. • Kunskaper i hur investeringsberäkningar för automation görs.

Målgrupp

Personer som ska vara delaktiga i en framtida investering i automation, exempelvis VD, ägare, ledningsgrupp eller andra beslutsfattare i organisationen. Utbildningen riktas till SME företag, dvs < 250 anställda och max 50 M Euro i omsättning

 

Anmälan senast 23 november!

Gärna minst 2 deltagare / företag

Max 20 deltagare / tillfälle

För anmälan och frågor kontakta:

Carolina Jarenius, KTH Leancentrum

jarenius@kth.se tel. 072-148 62 79

Läs mer om Robotlyftet: www.iuc.se/robotlyftet

 

Swedish