Upphandlingar CompCor

Upphandling · 14 mars 2022

Offertförfrågan, praktiska utbildningar för industri, inom ESF-projektet CompCor 2020/00308

Europeiska socialfonden har beviljat projektet CompCor, Competitive Competence in Corona times, för kompetensutveckling av befintlig personal inom tillverkande små och medelstora företag. Projektet riktar sig i första hand till leverantörer inom fordonsindustrin.
Projektet som har initierats av Region Sörmland tillsammans med regionerna i Västmanland och Örebro, ägs och drivs av Mälardalen Industrial Technology Center (MITC). Samverkanspartners är Alfred Nobel Science Park och Automation Region.
Projektet pågår under perioden 2020-06-01—2022-11-30. Utbildningen sker utifrån företagens behovsanalys och kompetenskartläggningar.

Utbildning i ledarskap

Uppdragsbeskrivning
Vi har företag som är i behov av utbildning i ledarskap. Det gäller såväl ledningsgrupp som enskilda personer i ledningsfunktion.
Omfattning
I dagsläget finns behov från enstaka personer.
Avrop sker efter överenskommelse med avtalad part. Det kan vara i grupper om 10 eller enstaka platser. Tecknat avtal innebär inga garantier avseende inköpsvolymer.

Upphandling utbildning i ledarskap.202203

Bilaga Juridiska krav MITC_1

Utbildning för pressmaskiner

Uppdragsbeskrivning
Vi har företag med pressmaskiner som behöver utbildning. Behovet gäller såväl grundläggande som fördjupande kompetensutveckling. I dagsläget gäller behovet utbildning i
• Grundläggande pressutbildning
• Ställarutbildning för pressoperatörer
• Underhåll pressmaskiner
Omfattning
I dagsläget finns behov av utbildning för 10 personer, vad gäller pressutbildning samt 2 personer, vad gäller underhåll. Bägge utbildningarna sker på plats hos kund i Eskilstuna.
Avrop sker efter överenskommelse med avtalad part. Det kan vara i grupper om 10 eller enstaka platser. Tecknat avtal innebär inga garantier avseende inköpsvolymer.

Upphandling utbildning för pressmaskiner.202203

Bilaga Juridiska krav MITC_1

Utbildning för Okuma maskinprogram

Uppdragsbeskrivning
Vi har företag där målning sker och som behöver utbildning i maskinprogram för maskiner från Okuma (svarvar, fleroperationsmaskiner, flerfunktionsmaskiner, laser, mfl.). Behovet gäller höja kompetens för att kunna säkerställa en hög och jämn kvalitet samt minimera risker och problem, vd gäller hantering av kemiska risker.
Omfattning
I dagsläget finns behov av utbildning från ett företag. Utbildning kan ske såväl hos kund som i utbildningsleverantörens lokaler.
Avrop sker efter överenskommelse med avtalad part. Det kan vara i grupper om 10 eller enstaka platser. Tecknat avtal innebär inga garantier avseende inköpsvolymer.

Upphandling utbildning för Okuma maskinprogram.202203

Bilaga Juridiska krav MITC_1

Utbildning för Mazatrol program

Uppdragsbeskrivning
Vi har företag där målning sker och som behöver utbildning i programmering i Mazatrol (svarv, fräs, integrex). Behovet gäller höja kompetens för att kunna säkerställa en hög och jämn kvalitet samt minimera risker och problem, vd gäller hantering av kemiska risker.
Omfattning
I dagsläget finns behov av utbildning från två företag. Utbildning kan ske såväl hos kund som i utbildningsleverantörens lokaler.
Avrop sker efter överenskommelse med avtalad part. Det kan vara i grupper om 10 eller enstaka platser. Tecknat avtal innebär inga garantier avseende inköpsvolymer.

 

Upphandling utbildning för Mazatrol program.202203

Bilaga Juridiska krav MITC_1

Maskinställarutbildning polymer plast

Uppdragsbeskrivning
Vi har företag i plast- och polymer-branschen som behöver maskinställarutbildning. Behovet gäller såväl grundläggande som fördjupande kompetensutveckling.
Omfattning
I dagsläget finns endast behov av enstaka platser på schemalagda utbildningar. Möjliga framtida kurser kan vid vissa tillfällen genomföras hos, såväl deltagande företag i regionerna, såväl som hos utbildningsföretaget eller annan vald utbildningslokal.
Avrop sker efter överenskommelse med avtalad part. Det kan vara i grupper om 10 eller enstaka platser. Tecknat avtal innebär inga garantier avseende inköpsvolymer.

Upphandling maskinställarutb.polymer_plast.202203

Bilaga Juridiska krav MITC_1

Utbildning för QP3 måleri

Uppdragsbeskrivning
Vi har företag där målning sker och som behöver utbildning i QP3. Behovet gäller höja kompetens för att kunna säkerställa en hög och jämn kvalitet samt minimera risker och problem, vd gäller hantering av kemiska risker.
Omfattning
I dagsläget finns behov av utbildning för 7 personer. Utbildning sker på plats hos kund i Eskilstuna.
Avrop sker efter överenskommelse med avtalad part. Det kan vara i grupper om 10 eller enstaka platser. Tecknat avtal innebär inga garantier avseende inköpsvolymer.

Upphandling utbildning för QP3 måleri.202203

Bilaga Juridiska krav MITC_1

Utbildning i programmering av mätmaskiner

Uppdragsbeskrivning

Vi har företag som behöver utbildning som rör mätning. Det gäller främst mätprogrammet PC-DMIS (även relaterat till 3D/Solider) samt mätprogrammet Calypso Behovet gäller höja kompetens för att kunna säkerställa en hög och jämn kvalitet, förenkla processer samt minimera risker och problem.

Omfattning

I dagsläget finns behov av utbildning PC-DMIS, från två företag samt utbildning i programvaran Calypso, från ett företag. Utbildning kan ske såväl hos kund som i utbildningsleverantörens lokaler.

Upphandling utbildning i programmering av mätmaskiner.202203

Bilaga Juridiska krav MITC_1

Utbildning i informationssäkerhet ISO27001

Uppdragsbeskrivning

Vi har företag som behöver utbildning som informationssäkerhet, relaterat till ISO 27001. Behovet gäller såväl grundläggande som fördjupad kompetens för att kunna säkerställa en tydliga rutiner, tillgänglig information med minimala risker.

Omfattning

I dagsläget finns behov av utbildning i informationssäkerhet, från två företag. Utbildning kan ske såväl hos kund som i utbildningsleverantörens lokaler.

Avrop sker efter överenskommelse med avtalad part. Det kan vara i mindre grupper eller enstaka platser. Tecknat avtal innebär inga garantier avseende inköpsvolymer.

Upphandling utbildning i informationssäkerhet.ISO27001.202203

Bilaga Juridiska krav MITC_1