Survey on Key factors affecting digital transformation in manufacturing companies

Enkät · 21 juni 2021

MITC stöttar masterstudenter vid MDH i deras studie om digital transformation och välkomnar därför er att svara på en enkät. Enkäten riktar sig till alla industriföretag och handlar om viktiga faktorer för digitalisering.

Era svar är viktiga inte bara för studenterna men också för MITC och MDHs förståelse för era utmaningar och behov kring digitalisering.

Tack för att ni svarar!

Sista dag för att svara på enkäten är 5/8. Frågorna är på engelska.

https://www.surveymonkey.com/r/86GGHVD